Activiteiten


P9170019a

 

Beste Mensen, het gaat dan eindelijkgebeuren.

Op 1 juni vanaf 12.00 uur mogen wijjullie weer ontvangen.

Maar LET OP! Ondanks dat wij jullieenorm gemist hebben, vliegen we elkaar niet om de nek, maar een kushand op 1,5meter afstand mag wel.

Door de overheid zijn we verplicht onsen ook jullie je aan de 1,5 meter regel te houden.

Dit is een lastige maar onontkoombaresituatie.

Wij proberen deze moeilijke tijd zogezellig mogelijk te maken want zonder jullie kunnen wij een faillissement nietvoorkomen.De regels bij Café de Hazewind zijn eenhele lijst.

In ieders belang, ben je ziek of heb jekoorts DAN BLIJF JE THUIS!!!

1) Er mogen maximaal 30 gasten in hetgebouw dus reserveren is verplicht, dit kan via watts app/sms of telefonischmet Sandra 0622564644

Vermeld erbij hoe laat je komt en tothoe laat je wilt blijven.

Laat ons ook weten met hoeveel personenje komt.

LET OP de reservering is pas geldig alsik deze bevestigd heb

2) Je belt aan bij de voordeur en bijontvangst vindt dan een controlegesprek plaats, hier moet je dan je handendesinfecteren en dan zul je naar de zaal begeleid worden.

3) 2 personen mogen aan 1 tafel zittenof 3 of meer als het een gezamenlijk huishouden betreft. Ook aan de bar dangeld dat de volgende persoon weer op 1,5 meter afstand moet zitten.

4) Toilet bezoek: er mag 1 persoontegelijk het toilet bezoeken, denk aan de 1,5 meter, draag anders een mondkapje(deze kun je evt. bij ons kopen)

5) ook tijdens het roken houd je 1,5meter afstand

6) houd je aan de regels van het RIVM *was geregeld je handen, hoest of nies in je elleboog, gebruik desinfectiespray.

Houd voorlopig 1,5 meter afstand! Als jedit niet doet en wij krijgen daardoor een boete, zal deze op jou verhaaldworden, tevens zal de boete van de persoon waar je te dichtbij was ook op jouverhaald kunnen worden.

7) afrekenen doen we aan het eind van jebezoek gewoon contant, net als altijd het briefje betalen en dan nemen weafscheid en verlaat je via de achterdeur het Café want het is eenrichtingsverkeer en geef elkaar de ruimte. En dan hopen we dat je toch een gezelligbezoek hebt gehad en dat we je weer snel voor een volgend bezoek mogenreserveren.

Totdat de situatie weer hopelijk snelnormaal zal zijn.

Tot ziens in de Hazewind Hen en Sandra